Arbeta på hemmaplan

Ett par våningar upp i det gamla anrika tornhuset i Gustavsbergs hamn ligger Tornhuset Office Center. Här sitter 20 företag tillsammans i ljusa lokaler med en vidunderlig utsikt över Farstaviken och båtlivet.

Malin Adeen som har arbetat med sälj och marknadsföring i hela sitt vuxna liv tvekade inte när hon tog över verksamheten för snart tre år sedan. Hon bor i Gustavsberg och är uppväxt på Värmdö så steget var inte långt men största skälet till att starta eget på hemmaplan var att få göra någonting bra för den här kommunen. Läs hela intervjun på Gustavsberg.nu >>>

Förstärkt polisinsats i Värmdö

Ökad trygghet och synlighet genom situations- och platsanpassade insatser, fältsamverkan och drogförebyggande arbete. Så lyder huvudbudskapet i det medborgarlöfte som tecknats mellan Värmdö kommun och Nacka lokalpolisområde. Medborgarlöften innehåller exempel på konkreta aktiviteter som ska öka tryggheten och minska brottsligheten.

– Jag tror att medborgarlöftet kan höja medvetandet kring de här frågorna men det är också ett bra sätt att få arbete och engagemang från polisen i den lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Camilla Broo, kommundirektör i Värmdö kommun.

Arbetsmetoden är starkt integrerad med polisens nya styrmodell och det lokala samverkansarbetet mellan polis och kommun.

– Nu har vi fått medborgarlöftena på plats. I och med det har vi tagit ett viktigt steg mot en fördjupad samverkan med både medborgarna, civilsamhället och kommunen. Vi kan inte göra allt men vi kan alla göra något för att tillsammans skapa ett tryggare Värmdö, säger Marie Hummer, chef för Nacka lokalpolisområde.

De aktiviteter som ska prioriteras är på platser och situationer som upplevs som otrygga bland kommunens medborgare. En plats som särskilt kommer att prioriteras är i och omkring Gustavsbergs Centrum. Den redan etablerade fältverksamheten, bland annat genom Polarna Värmdö, kommer att träffa polisen kontinuerligt för att utbyta information och vidareutveckla samverkan kring rutiner vid gemensamma insatser.

Källa och bild: Värmdö kommun

 

Porslinsmuseum överlåts till Nationalmuseum

Värmdö kommun och Nationalmuseum har nu nått en principöverenskommelse om att driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum ska överlåtas till Nationalmuseum.

Nationalmuseum, som redan idag förvaltar samlingarna i museet, tar över driften från och med 1 april 2017. Det innebär att verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler. Samlingarna i Gustavsberg tillhör redan staten genom Kooperativa förbundets gåva i december 2000 och förvaltas av Nationalmuseum, medan Värmdö kommun hittills har ansvarat för driften av museet.

– Jag är glad över att en överenskommelse kunnat träffas, nu finns de rätta förutsättningarna för att ge full rättvisa åt en av landets finaste konsthantverks- och designsamlingar, som speglar ett viktigt skede i det svenska folkhemsbygget. Samtidigt är det mycket tillfredställande att samlingarna och museiverksamheten kan vara kvar i nuvarande lokaler, som är en del av den konstindustriella storhetstiden, säger Berndt Arell, överintendent vid Nationalmuseum.

Genom att Nationalmuseum tar över driften hoppas båda parterna på att skapa en mer långsiktig lösning av museiverksamheten vid Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Deshira Flankör (m), ordförande i Värmdös kommunstyrelse, är nöjd med lösningen:

– Vi har min företrädare att tacka för initiativet. Det är en uppgörelse som både värnar om museet, den kulturella platsen Gustavsberg och samlingarna. På det här viset kan vi nu också fokusera på det framtida kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabrikens slutliga utformning.

Monica Pettersson (m), tidigare kommunstyrelsens ordförande Värmdö och initiativtagare till överlåtelsen håller med:

– Jag är glad över att vi har kommit överens och att museet nu, med rätt förutsättningar och en erfaren driftorganisation, kommer få en säkrare framtid. Det är också roligt att samlingarna finns kvar här i Värmdö så att våra medborgare, turister och andra besökare får ta del av det Värmdös industriella epok.

Foto: Carin Carlsdotter Denell

Vagnen och trädet ska påminna oss om historien

Nu är det klart vilka konstnärer som ska skapa den offentliga konsten i Porslinskvarteren. Ylva Wilhelmina Franzén (Vagnen) och Rikard Fåhraeus (Trädet) är utvalda att göra varsitt konstverk i parken.

Det gamla fabriksområdet omvandlas nu till bostadsområde och ett parkstråk byggs i mitten av de nya kvarteren. I parken och på torget kommer två konstverk att knyta an till områdets historiska verksamheter. Material som kan återanvändas har tagits om hand för att användas i produktionen av Trädet.

-Att visa fram spår eller “minnen” från den tid som varit ger en kontinuitet och en historisk känsla för platsen, säger Anna Enberg, landskapsarkitekt på Värmdö kommun.

Vatten i Fajanssparken bidrar till lek och lärande

Platsens historia med tillverkning av Gustavsbergs keramik står som grund för gestaltningen av parken. De olika delarna i parkstråket har fått namn från porslin som tillverkats i Gustavsbergsfabriken såsom Prunusstråket, Salix trappan, Blåblomparken och Astertorget. Som ett genomgående tema i parkstråket löper en dagvattenränna med inslag av blå keramik, tanken är att associera till en tallriksbård i Gustavsbergsblått. Vatten finns även på lekplatsen i form av en lekdusch som bidrar till lek och lärande.

Astertorget, den hårdgjorda delen av parken, blir en mötesplats med butiker och café. Blåblomparken, den bredaste och mest centrala delen av parkstråket, har fått dess namn från det mycket kända porslinet som under en tid tillverkats i fabriken. Lekplatsen ligger här och blir en viktig samlingspunkt för både barn och föräldrar i Fabriksstaden. Lekplatsens utformning skall locka till rörelse, fantasi och experimentlusta.

Skulpturen Vagnen ska ge Astertorget dess karaktär

Vagnen skapas av den lokala konstnären Ylva Wilhelmina Franzén. Den består av reliefer av aluminium av former med anknytning till fabrikshistorien, modellerade former, tegel och föremål från Gustavsbergsfabriken. Vagnen är placerad på en yta av marktegel. Markteglet har mönster av ett spår, och vagnen står på spåret, på samma sätt som vagnarna som kördes in i ugnsrummen i den gamla fabriken.

Stålträd ska pryda Blå Blom Parken

Rikard Fåhraeus har valt att använda sig av material från Gustavsbergs porslinsfabrik. Rostfria stålrör, rörkopplingar och ventiler som ursprungligen har använts till att pumpa runt vatten och lera är delar som ska bygga hans 8 meter höga skulptur Trädet. Lekplatsens rörleksaker i form av talrör och lekdusch har samma utformning som trädet. I toppen av trädet, som avslutning på några av de de mindre rören, sätts ett tiotal blåa belysta och gnistrande blommor. På några ställen i dammen finns liggande rör som delvis kommer upp ur marken för att skapa intrycket av att rotsystemet fortsätter under mark. Även omgivande lekredskap av rörkaraktär ges liknande ”rötter” så att associationen drivs vidare till att koppla ihop parken till en större enhet.

Namnkunnig jury har valt ut konstverken

En sakkunnig konstkommitté bestående av representanter från såväl byggherrar som kommun har valt ut konstnärerna. Gruppen har arbetat fram riktlinjer för konstverken, varit jury vid urvalet av konstnärerna samt har fastställt de ekonomiska ramarna för konsten. Budgeten är på 500 000 kr per konstverk. Uppdragsgivare är Värmdö kommun.

I konstkommittén ingår

Åsa Svedlund, JM, Fredrik Möllerberg, Järntorget, landskapsarkitekten Ingela Martinsson, konstkonsult Monica Larsson, landskapsarkitekt Anna Enberg samt Heidi Trakowski, Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Infartsparkeringsplan för Värmdö fram till 2030

Infartsparkeringsplanens syfte är att lokalisera nya platser för infartsparkering och förbättra möjligheten för invånare som helt eller delvis saknar tillgång till kollektivtrafik i närhet av sin bostad och som är mer eller mindre beroende av att kunna ta bilen en del av resan när de pendlar till och från jobbet. Här kan du läsa planen i sin helhet.

Parkering – platser och tid per område
Brunn centrum, 97 platser, 14 h
Brunn, Ingaröhallen, 20 platser
Brunn, Entreprenadvägen, 50 platser, 16 h
Brunn, Näsuddsvägen, 80
Värmdö marknad, 290 platser, 12 h, inget p-förbud nattetid på kommunens infartsparkering
Djuröbron, 54 platser, 16 h
Grisslinge, 142 platser, 16 h. Obs! Raden med p-platser närmast vattnet, 4 h under juli månad.
Gustavsberg, Bagarvägen, 74 platser, 16 h
Gustavsbergs centrum, 185 platser, 16 h
Fågelbro, 35 platser, oreglerat
Hemmesta centrum, 64 platser, 16 h
Hemmesta vägskäl, 44 platser, varav 4 stolpar för elbilar, 16 h
Ingarö, Pilhamn, 90 platser, 14 h
Mölnvik vid ICA, 103 platser, 14 h, p-skiva mån-fre
Mölnvik södra, 50 platser, 14 h, p-skiva mån-fre
Styrsvik, Runmarö, 27 platser
Ålstäket, 70 platser, 24 h
Östra Ekedal, 20 platser, oreglerat

Infartsparkeringsplanen antogs av tekniska nämnden 2016-10-27. Här hittar du en karta över kommunens infartsparkeringar.

Källa: Värmdö kommun