FamilyOutlet_ZA_1Family Outlet är en nyproducerad soloutställning av Zandra Ahl. Genom Family Outlet ställs frågor om begrepp som trygghet och lycka och hur dessa begrepp förmedlas i vår kommersiella vardag. Zandra Ahl utgår från de ”oprivilegierade objekten” – de som befinner sig utanför det kulturella etablissemanget och sätter dem i ny kontext. Utställningen kommer senare under hösten att följas av en antologi med nya och tidigare publicerade texter om och av Zandra Ahl. Utställningen visas på Gustavsbergs Konsthall tom den 5 januari 2014.