Den 4-6 juli pågår dagläger för asylsökande i Björnö naturreservat, Ingarö. Det är en del i ett nytt projekt där fem studieförbund satsar på tidigare insatser för att påskynda etableringsprocessen för asylsökande.

Asylsökande från boenden i olika delar av Stockholms län kommer i början av juli ha chans att prova på segling, paddling, fiske, klättring med mera i den vackra miljön på Björnö. Det är en del i ett nytt projekt där fem studieförbund i Stockholm (Sensus, ABF, Bilda, Medborgarskolan och Studiefrämjandet) går samman för att tillsammans erbjuda aktiviteter och kurser för asylsökande. Utöver dagarna på Björnö kommer de under det kommande året ha möjlighet att lära sig mer om svenskt arbetsliv, det svenska samhället, språk och hälsa.

– Vi gör detta för att påskynda etableringsprocessen och göra väntan på sitt asylbesked mera meningsfull. För många är det en oerhört frustrerande och jobbig tid. Om människor istället får möjlighet att aktivera sig, knyta kontakter och lära sig mer om det svenska samhället underlättar det enormt när de sedan får sitt asylbesked, säger Ewa Melin Larsson, konsulent på Bilda och ansvarig för Björnö-dagarna.

Projektet genomförs tack vare medel från Länsstyrelsen (genom regeringens samordningsuppdrag Tidiga insatser för asylsökande).

För anmälan kontakta:

Ewa Melin Larsson,Studieförbundet Bilda Öst 08-7271810 ewa.melin.larsson@bilda.nu

Ibrahim Icho Studieförbundet Bilda Öst, 08-7271830 ibrahim.icho@bilda.nu