Kategori: Ingarö

Ny p-plats och vattendamm är anlagd i Brunn

 

Skärmklipp (1)För är att skydda Ingarö vattentäkt i Brunn från förorenat dagvatten från vägar och parkeringar anläggs nu renande dagvattendammar och en ny parkering.

-Planens syfte är att tillgodose behovet av parkeringsplatser i Brunn Centrum och att denna parkering ska vara trafiksäker för cyklister, gående och biltrafikanter, berättar planarkitekt Helena Gåije, Värmdö kommun i ett tidigare inlägg.

Dagvattendammen får en oljeavskiljande funktion och utformas med avstängningsanordning så att större utsläpp vid eventuell tankolycka och eventuellt släckvatten från planerad bostäder i Brunn centrum kan fångas upp. På parkeringen planeras även för en återvinningsstation.

 

Ingarös bofasta befolkning ökar

Ingarö är en ö i Värmdö kommun i landskapet Uppland i Stockholms län. Ön är drygt 63 km² vilket gör den till Sveriges 16:e största ö. Här har funnits bofast befolkning sedan bronsåldern (finns hällristningar). Under de senaste 100 åren har flertalet fritidsboende tillkommit och antalet permanentbostäder ökat, 1995 bodde det cirka 3500 bofasta på ön, nu är vi runt 10000.

På Ingarö kyrkogård ligger Sveriges första flygare Carl Cederström begravd, även kallad ”Calle Flygare” av lokalbefolkningen. ”Calle Flygare” har också två vägar i Brunn uppkallade efter sig (Calle Flygares väg och Baron Cederströms väg).

På ön finns en golfbana (36 hål) samt en idrottsförening, Ingarö IF, som på 70-talet var en följetong i tv-programmet Sveriges magasin där det utsågs till Sveriges sämsta hockeylag. Vid Återvallssjön ligger Sveriges första nudistbad.

Delar av filmen Sunes sommar från 1993 spelades också in på Ingarö, bland annat scener från campingplatsen och tennisplanen. Delar av filmen The Girl with the Dragon Tattoo från 2011, med Daniel Craig i huvudrollen, spelades in vid Björkvik på Ingarö.

Källa: Wikipedia

Nya busshållplatser och fler infartsparkeringar

För att täcka det framtida behovet av parkering för pendlare så planerar Värmdö kommun att bygga en infartsparkering med drygt 80 platser i centrala Brunn. Det kommer också att anläggas nya busshållplatser i anslutning till parkeringen.

Kommunstyrelsen behandlade en ny detaljplan vars syfte är att uppnå en säker parkeringslösning för både dagspendlare och besökare till Ingarö IP. Målet är också att uppnå en förbättrad dagvattenhantering från vägar och parkeringar i Brunn centrum. Dagvattendammen ska också kunna fungera som uppsamling för eventuellt släckvatten om brand skulle uppstå i de planerade bostäderna i Brunn centrum samt ses som ett estetiskt tillskott i miljön.

Säkrare trafiklösningar och sänkt hastighet
Utöver de nya bostäderna i Brunn centrum, så byggs ett äldreboende i Pilhamn på den befintliga infartsparkeringen. Det framtida behovet av parkering för pendlare ska täckas genom att en infartsparkering med drygt 80 platser anläggs i centrala Brunn.I samband med byggnationen tecknas ett avtal med Trafikverket kring finansiering av nya busshållplatser och övergångsställe. Vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att genomföras i anslutning till de nya hållplatserna och hastigheten sänks till 50 km/h.

Ny bok om Ingarö

OmslagJag fick en bok i min hand som jag bara måste tipsa om. Det är ”Ingarö – sällsamheter och strövtåg” av Katarina Schoerner Carr, Mimmi Öberg, Ingegärd Andersén, Barbro Maassen, Johan Aspfors och Rolf Ellnebrand.

Här hittar Du massor av spännande historier om Ingaröbor från förr, de fattiga och de rika, om farsoter och satsningar på gruvbrytning på ön. I boken finns flera kvinnoporträtt såsom dövstumma Lovisa, adelsdamen Beata Soop och Siri von Essen. I ett avsnitt behandlas pest och kolera som förekommit på Ingarö. I likhet med andra platser finns en kolerakyrkogård som kan konkretisera historien inte minst för dagens unga när de hör fasansfulla skildringar om ebola och andra epidemier i vår nutid.

Här finns också dagboksskrivaren och fattigvårdsföreståndaren Axel Wennberg, som i stort sett varje dag under 55 år (!) gjorde anteckningar om livet och arbetet på gården på Ingarö. Hans noteringar, återgivna via Barbro Maassen, lärare med historia som huvudämne som du kanske träffade på Säby, är en guldgruva för alla som vill tränga in i Ingarös historia under slutet av 1800-talet och in i det nya seklet.

– När livet rusar på som mest är det viktigare än någonsin att förstå sitt ursprung och hur våra förfäder levde sina liv, säger Lotta Högardh, ordförande i Ingarö Hembygdsförening.

Ingarö – sällsamheter och strövtåg finns att köpa hos Värmdö bokhandel för 275 kr, direkt från Ingarö hembygdsförening (IHF) eller Columbus förlag, för 200 kr om man är medlem (250 kr om man inte är medlem). För köp från IHF, kontakta Claes F Jonsson 072-1751891, Ö Strandvägen 13,  eller förlaget Rolf Ellnebrand, 070-6242385.

 

Naturnära löpspår på Ingarö

Ingaro lopsparet 3
Hela det snirkliga löpspåret är byggt av ett tjockt lager grus och överst riktigt mjukt grus som är skönt att springa på.

Jag har upptäckt en ny skatt på Ingarö – ett välgjort och efterhållet löpspår. Spåret gjordes klart sommaren 2014 och under 2015 ska det dessutom sättas upp eljus runt spåret och ett utomhusgym. Spåret slingrar sig vackert i naturlig miljö bland tall och gran och ett varv är 1500 meter.

För att överhuvudtaget hitta till spåret så föreslår jag att ni svänger till höger efter Brunn (från stan sätt) där det står brädgård. Antingen parkerar ni där nere, nära skolan, och börjar spåret med en brant backe. Då är det 700 meter fram till skogsrundan. Eller så åker ni upp och parkerar nära brädgården och springer in därifrån.

Vi ses!

Ingaro lopsparet 1
Överallt finns det picnicbord och soptunnor så det är perfekt för att rasta hunden eller ta med familjen på en skogsmulletur.

Ingaro lopsparet 2Ingaro lopsparet