Taggad: Värmdö kommun

Lokalproducerad festival och familjefest i Gustavsbergs hamn

Den 5-6 juni bjuder Värmdö på en lokalproducerad festival i dagarna två. Den 5 juni mellan kl 17-22 arrangeras det för de yngre besökarna och den 6 juni firas Sveriges nationaldag med familjefest i Gustavsbergs hamn. Det är också en dag då nyblivna medborgare välkomnas. Fjolårets ungdomsfestival Vi på Värmdö har växt till en tvådagarsfest. Namnet, som tagits fram av ungdomsproducenterna bakom förra årets festival, inkluderar alla som bor och verkar i Värmdö kommun. Det lokalproducerade kommer att gå igen i både mat, dans och musik. Flera av Värmdös lokala artister kommer att finnas med på scenen. Om du är intresserad av att delta på något vis – med musik, dans, uppträdanden, matleverantör, volontär eller annat – är du välkommen att höra av dig till Värmdö kommun här. Arrangör: Värmdö kommun.

Meröppet på Djurö bibliotek alla dagar i veckan

Den 3 april är det premiär för Meröppet på Djurö bibliotek. Genom Meröppet kommer biblioteket vara tillgängligt alla dagar i veckan från kl 07-21.

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken vara tillgängliga för alla som bor i en kommun samt anpassade för användarens behov. Genom Meröppet kommer Värmdöbor över 18 år att kunna använda biblioteket från tidig morgon till sen kväll, alla dagar i veckan. Med sitt lånekort och en pinkod kan låntagaren själv låsa upp och logga in när biblioteket är obemannat.

Ett tillgängligt bibliotek

Värmdö kommun har sedan tidigare flera projekt för att tillgängliggöra biblioteket för medborgarna. Bland annat drivs ett projekt tillsammans med skärgårdskommunerna Norrtälje, Österåker och Haninge – Bokbåten. Bokbåten är ett flytande bibliotek som drivs av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med kommunerna.

Ett annat är Rätt och lätt på biblioteket, ett projekt för nyanlända och asylsökande som syftar till att utbudet ska vara lättillgängligt, inbjudande och läsfrämjande. Läs- och litteraturfrämjande projektet Bokcirkla mer på Värmdö bibliotek består av ett antal bokcirkelpåsar med titlar ur Alla tiders klassiker. Syftet är att sprida världslitteraturen.

Fakta Värmdös bibliotek

I Värmdö kommun finns totalt fyra folkbibliotek. Huvudbiblioteket är lokaliserat till Gustavsbergs centrum och områdesbiblioteken är lokaliserade till Hemmesta, Djurö och Ingarö.

Läs mer på här.

Gustavsbergsbadet vill vara Sveriges renaste badhus

Värmdö är känt för sina många badställen. Ett som har cirka 30 grader i vattnet och är öppet året runt är Gustavsbergsbadet. Här hittar du äventyrsbad med rutchbanor, simskola för skolor, simklubb, gym och yogaverksamhet. Gustavsbergsbadet strävar efter att vara Sveriges renaste badhus så om du ser personal i orange t-shirts är det för att det just nu pågår en extra ”duscha före bad kampanj”. Här får vi ett ord med Elisabeth Strömberg, VD för Gustavsbergsbadet några dagar inför sportlovet.

Vad kan man tänka på när man badar med barn?

– Här ska man ha kul tillsammans. För att det ska vara tryggt och säkert informerar vi ständigt föräldrar och andra vuxna om hur de ska bete sig när de besöker simhallen med barn. Ett enkelt tips är att bada tillsammans med sitt barn eller stå med fötterna i vattnet i samma bassäng, då är det säkert för barnet. Är man torr har man stått för långt ifrån, då har man inte koll. En allmän rekommendation är att man bör vara 12 år för att bada på egen hand, säger Elisabeth Strömberg.

Hur trygg kan man vara om man inte är simkunnig?

– All personal som jobbar hos Gustavsbergsbadet kan simma, berättar Elisabeth. De är även utbildade i första hjälpen med vattenlivräddning, hjärt- och lungräddning inklusive hjärtstartare, lite sjukvård, ta hand om en akutsituation och övar på detta två gånger om året. Simskolan finns året runt för de som vill lära sig simma. Passar alla åldrar.

Vad har ni för rutiner när det gäller säkerhet och övervakning?

– Vi släpper endast in badgäster, det betyder att alla som går in i simhallarna betalar entréavgift och byter om till badkläder eller liknande. Fotografering och mobiltelefoner är inte tillåtna inne i badet. Vi har regelbunden kontroll av samtliga bassänger av personal

Förstärkt polisinsats i Värmdö

Ökad trygghet och synlighet genom situations- och platsanpassade insatser, fältsamverkan och drogförebyggande arbete. Så lyder huvudbudskapet i det medborgarlöfte som tecknats mellan Värmdö kommun och Nacka lokalpolisområde. Medborgarlöften innehåller exempel på konkreta aktiviteter som ska öka tryggheten och minska brottsligheten.

– Jag tror att medborgarlöftet kan höja medvetandet kring de här frågorna men det är också ett bra sätt att få arbete och engagemang från polisen i den lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Camilla Broo, kommundirektör i Värmdö kommun.

Arbetsmetoden är starkt integrerad med polisens nya styrmodell och det lokala samverkansarbetet mellan polis och kommun.

– Nu har vi fått medborgarlöftena på plats. I och med det har vi tagit ett viktigt steg mot en fördjupad samverkan med både medborgarna, civilsamhället och kommunen. Vi kan inte göra allt men vi kan alla göra något för att tillsammans skapa ett tryggare Värmdö, säger Marie Hummer, chef för Nacka lokalpolisområde.

De aktiviteter som ska prioriteras är på platser och situationer som upplevs som otrygga bland kommunens medborgare. En plats som särskilt kommer att prioriteras är i och omkring Gustavsbergs Centrum. Den redan etablerade fältverksamheten, bland annat genom Polarna Värmdö, kommer att träffa polisen kontinuerligt för att utbyta information och vidareutveckla samverkan kring rutiner vid gemensamma insatser.

Källa och bild: Värmdö kommun

 

Porslinsmuseum överlåts till Nationalmuseum

Värmdö kommun och Nationalmuseum har nu nått en principöverenskommelse om att driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum ska överlåtas till Nationalmuseum.

Nationalmuseum, som redan idag förvaltar samlingarna i museet, tar över driften från och med 1 april 2017. Det innebär att verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler. Samlingarna i Gustavsberg tillhör redan staten genom Kooperativa förbundets gåva i december 2000 och förvaltas av Nationalmuseum, medan Värmdö kommun hittills har ansvarat för driften av museet.

– Jag är glad över att en överenskommelse kunnat träffas, nu finns de rätta förutsättningarna för att ge full rättvisa åt en av landets finaste konsthantverks- och designsamlingar, som speglar ett viktigt skede i det svenska folkhemsbygget. Samtidigt är det mycket tillfredställande att samlingarna och museiverksamheten kan vara kvar i nuvarande lokaler, som är en del av den konstindustriella storhetstiden, säger Berndt Arell, överintendent vid Nationalmuseum.

Genom att Nationalmuseum tar över driften hoppas båda parterna på att skapa en mer långsiktig lösning av museiverksamheten vid Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Deshira Flankör (m), ordförande i Värmdös kommunstyrelse, är nöjd med lösningen:

– Vi har min företrädare att tacka för initiativet. Det är en uppgörelse som både värnar om museet, den kulturella platsen Gustavsberg och samlingarna. På det här viset kan vi nu också fokusera på det framtida kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabrikens slutliga utformning.

Monica Pettersson (m), tidigare kommunstyrelsens ordförande Värmdö och initiativtagare till överlåtelsen håller med:

– Jag är glad över att vi har kommit överens och att museet nu, med rätt förutsättningar och en erfaren driftorganisation, kommer få en säkrare framtid. Det är också roligt att samlingarna finns kvar här i Värmdö så att våra medborgare, turister och andra besökare får ta del av det Värmdös industriella epok.

Foto: Carin Carlsdotter Denell