Taggad: Värmdö kommun

Gustavsbergsbadet vill vara Sveriges renaste badhus

Värmdö är känt för sina många badställen. Ett som har cirka 30 grader i vattnet och är öppet året runt är Gustavsbergsbadet. Här hittar du äventyrsbad med rutchbanor, simskola för skolor, simklubb, gym och yogaverksamhet. Gustavsbergsbadet strävar efter att vara Sveriges renaste badhus så om du ser personal i orange t-shirts är det för att det just nu pågår en extra ”duscha före bad kampanj”. Här får vi ett ord med Elisabeth Strömberg, VD för Gustavsbergsbadet några dagar inför sportlovet.

Vad kan man tänka på när man badar med barn?

– Här ska man ha kul tillsammans. För att det ska vara tryggt och säkert informerar vi ständigt föräldrar och andra vuxna om hur de ska bete sig när de besöker simhallen med barn. Ett enkelt tips är att bada tillsammans med sitt barn eller stå med fötterna i vattnet i samma bassäng, då är det säkert för barnet. Är man torr har man stått för långt ifrån, då har man inte koll. En allmän rekommendation är att man bör vara 12 år för att bada på egen hand, säger Elisabeth Strömberg.

Hur trygg kan man vara om man inte är simkunnig?

– All personal som jobbar hos Gustavsbergsbadet kan simma, berättar Elisabeth. De är även utbildade i första hjälpen med vattenlivräddning, hjärt- och lungräddning inklusive hjärtstartare, lite sjukvård, ta hand om en akutsituation och övar på detta två gånger om året. Simskolan finns året runt för de som vill lära sig simma. Passar alla åldrar.

Vad har ni för rutiner när det gäller säkerhet och övervakning?

– Vi släpper endast in badgäster, det betyder att alla som går in i simhallarna betalar entréavgift och byter om till badkläder eller liknande. Fotografering och mobiltelefoner är inte tillåtna inne i badet. Vi har regelbunden kontroll av samtliga bassänger av personal

Förstärkt polisinsats i Värmdö

Ökad trygghet och synlighet genom situations- och platsanpassade insatser, fältsamverkan och drogförebyggande arbete. Så lyder huvudbudskapet i det medborgarlöfte som tecknats mellan Värmdö kommun och Nacka lokalpolisområde. Medborgarlöften innehåller exempel på konkreta aktiviteter som ska öka tryggheten och minska brottsligheten.

– Jag tror att medborgarlöftet kan höja medvetandet kring de här frågorna men det är också ett bra sätt att få arbete och engagemang från polisen i den lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Camilla Broo, kommundirektör i Värmdö kommun.

Arbetsmetoden är starkt integrerad med polisens nya styrmodell och det lokala samverkansarbetet mellan polis och kommun.

– Nu har vi fått medborgarlöftena på plats. I och med det har vi tagit ett viktigt steg mot en fördjupad samverkan med både medborgarna, civilsamhället och kommunen. Vi kan inte göra allt men vi kan alla göra något för att tillsammans skapa ett tryggare Värmdö, säger Marie Hummer, chef för Nacka lokalpolisområde.

De aktiviteter som ska prioriteras är på platser och situationer som upplevs som otrygga bland kommunens medborgare. En plats som särskilt kommer att prioriteras är i och omkring Gustavsbergs Centrum. Den redan etablerade fältverksamheten, bland annat genom Polarna Värmdö, kommer att träffa polisen kontinuerligt för att utbyta information och vidareutveckla samverkan kring rutiner vid gemensamma insatser.

Källa och bild: Värmdö kommun

 

Porslinsmuseum överlåts till Nationalmuseum

Värmdö kommun och Nationalmuseum har nu nått en principöverenskommelse om att driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum ska överlåtas till Nationalmuseum.

Nationalmuseum, som redan idag förvaltar samlingarna i museet, tar över driften från och med 1 april 2017. Det innebär att verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler. Samlingarna i Gustavsberg tillhör redan staten genom Kooperativa förbundets gåva i december 2000 och förvaltas av Nationalmuseum, medan Värmdö kommun hittills har ansvarat för driften av museet.

– Jag är glad över att en överenskommelse kunnat träffas, nu finns de rätta förutsättningarna för att ge full rättvisa åt en av landets finaste konsthantverks- och designsamlingar, som speglar ett viktigt skede i det svenska folkhemsbygget. Samtidigt är det mycket tillfredställande att samlingarna och museiverksamheten kan vara kvar i nuvarande lokaler, som är en del av den konstindustriella storhetstiden, säger Berndt Arell, överintendent vid Nationalmuseum.

Genom att Nationalmuseum tar över driften hoppas båda parterna på att skapa en mer långsiktig lösning av museiverksamheten vid Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Deshira Flankör (m), ordförande i Värmdös kommunstyrelse, är nöjd med lösningen:

– Vi har min företrädare att tacka för initiativet. Det är en uppgörelse som både värnar om museet, den kulturella platsen Gustavsberg och samlingarna. På det här viset kan vi nu också fokusera på det framtida kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabrikens slutliga utformning.

Monica Pettersson (m), tidigare kommunstyrelsens ordförande Värmdö och initiativtagare till överlåtelsen håller med:

– Jag är glad över att vi har kommit överens och att museet nu, med rätt förutsättningar och en erfaren driftorganisation, kommer få en säkrare framtid. Det är också roligt att samlingarna finns kvar här i Värmdö så att våra medborgare, turister och andra besökare får ta del av det Värmdös industriella epok.

Foto: Carin Carlsdotter Denell

Infartsparkeringsplan för Värmdö fram till 2030

Infartsparkeringsplanens syfte är att lokalisera nya platser för infartsparkering och förbättra möjligheten för invånare som helt eller delvis saknar tillgång till kollektivtrafik i närhet av sin bostad och som är mer eller mindre beroende av att kunna ta bilen en del av resan när de pendlar till och från jobbet. Här kan du läsa planen i sin helhet.

Parkering – platser och tid per område
Brunn centrum, 97 platser, 14 h
Brunn, Ingaröhallen, 20 platser
Brunn, Entreprenadvägen, 50 platser, 16 h
Brunn, Näsuddsvägen, 80
Värmdö marknad, 290 platser, 12 h, inget p-förbud nattetid på kommunens infartsparkering
Djuröbron, 54 platser, 16 h
Grisslinge, 142 platser, 16 h. Obs! Raden med p-platser närmast vattnet, 4 h under juli månad.
Gustavsberg, Bagarvägen, 74 platser, 16 h
Gustavsbergs centrum, 185 platser, 16 h
Fågelbro, 35 platser, oreglerat
Hemmesta centrum, 64 platser, 16 h
Hemmesta vägskäl, 44 platser, varav 4 stolpar för elbilar, 16 h
Ingarö, Pilhamn, 90 platser, 14 h
Mölnvik vid ICA, 103 platser, 14 h, p-skiva mån-fre
Mölnvik södra, 50 platser, 14 h, p-skiva mån-fre
Styrsvik, Runmarö, 27 platser
Ålstäket, 70 platser, 24 h
Östra Ekedal, 20 platser, oreglerat

Infartsparkeringsplanen antogs av tekniska nämnden 2016-10-27. Här hittar du en karta över kommunens infartsparkeringar.

Källa: Värmdö kommun

ARTLET- 27 minuter från Slussen

För tredje året i rad ställer årskurs tre på kandidatprogrammet för Keramik och Glas på Konstfack ut på Gustavsbergs Porslinsmuseum. I utställningen möter vi tredje årets studenter från kandidatprogrammet Keramik & Glas på Konst-fack. De har producerat och reproducerat verk med utgångspunkt i tolkningar av Gustavsberg som en kommersiell spelplan. År 1825 startade porslinstillverkningen i Gustavsberg och ett brukssamhälle växte fram med fabriken som nav. Idag ser vi ett Gustavsberg som fortfarande formas av kommersiella intressen men där fabriken förvandlats från att vara en arbetsplats till att bli ett monument över någonting genuint och historiskt som skall bidra till turism, konsumtion och högt markvärde.

Utställningen pågår tom 8 februari 2017.

Så här formulerar sig studenterna om utställningen:

”Under namnet ARTLET vill vi ifrågasätta idén om den svenska konstindustrin som något mer genuint än övrig industriell tillverkning och hur en idé kan skilja en kopp från en kopp. Med ett område som präglas av outlets och utförsäljningar kan man ana ett glapp mellan varumärke och realitet. Vi drömmer gärna om svensk industri och glömmer att man inte får bada i Farstaviken på grund av utsläppen från den forna fabriken”.

Deltagare

Tova Berglund,Mari Anari, Hanna Hansdotter, Alvina Jakobsson, Simone Kuhs, Kristin Larsson, Hanna Lauberg, Anna Tedestam, Emmeli Rolleberg, Camille Polsk, Shay Greenblatt

Öppettider:

Gustavsbergs Porslinsmuseum har öppet Lördag och söndag 11:00 – 16:00. Onsdag: 15:00 – 19:00. Måndag, tisdag, torsdag och fredag är museet stängt. Keramikverkstan har öppet söndag 12:00 – 16:00.

Foto: Carin Carlsdotter Denell