I dag invigdes den 1 km långa strandpromenaden ute på Artipelag. En magiskt skön promenad vid havet på bekväma, breda trädäck för såväl gående som dom som åker rullstol eller drar barnvagn. I närvaro av barn- och äldreminister Maria Larsson och de samlade deltagarna talade Artipelags grundare Björn Jakobson sig varm om Värmdös nya naturupplevelse:

– Besökaren färdas först genom en sal av grönska, ett vackert landskap där trädäcken på våren kantas av blåsippor, vitsippor och i början av juni ett hav av liljekonvaljer; allt under björkar, tallar, ekar och aspar. Man färdas över rinnande vatten från ett stort uppland. Därefter gör Baggensfjärdens blånande vatten på ena sidan oss betagna och på den andra sidan, lavarna, mossan, gråberget och skogen. Allt är underbart, man jublar som i sång och den får vi hjälp av fåglarna att höra. Och på vattnet simmar änder, doppingar och ejder med sina ungar i följe.
Man färdas under ett tak av tallgrenar från en liggande tall. Sen störs det sköna av en ångbåtsbrygga och en grund till det som skulle ha varit en skön vind- och regnskyddad paviljong med toaletter om höga damer och herrar hade gett bygglov. Vi färdas vidare längre ut på udden, passerar en mäktig sten på höger sida där däcket lämnar den kluckande stranden. Då tar skogen vid och en sommardag andas vi varm barrskog och snart möter vi anläggningen Artipelag med sina mjuka tjärade och vankantade bräder.