Ohyfs, otyg.


Att inte osa.

Därför ska jag inte gå på det här idag. Men jag hade velat!