Björnöspåret är 7,1 km. Spåret följer småvägar och skogsstigar. Torrklosett, dricksvatten, raststuga, tältplats. Handikappanp. badplats. Bussar 428, 429 stannar vid hpl Björkviks gård.
Stavsnäs promenadspår är 5,6 km. Stavsnäs by omnämns i skrift första gången 1410. Se historiska platser och bygårdar från 1700-talet. Buss 433, 434. Hpl Stavsnäs by
Ösbyrundan är 4,5 km. Naturskönt promenadspår runt Ösby träsk, den tredelade sjön vid Gustavsberg. Största delen av spåret är lättgånget. Finns någon lite svårare passage.
Värmdöleden med Gottholmarundan och Tjustviksrundan är 25 km totalt. Tre etapper sträckan Strömmen – Saltarö. Många historiska och intressanta platser utefter sträckningen.
Cykelslingan på Farstalandet och cykelleden till utsiktberget runt Gustavsberg  är 16 km. Största delen av cykelslingan går på grusvägar med ringa biltrafik, en delsträcka kan vara svårcyklad. Många sevärdheter.

Ekedal är 2, 8 km. Väl avvägd kupering i vacker skogsnatur. Barn- och rullstolsvänlig. Belysning.

Hemmesta 5 km. Omväxlande spår med någon enstaka tung backe. Belysning.

Gula och röda spåren går mellan Lugnet och Skevik, Gustavsberg. Gula spåret är  2,5 km och det röda spåret är 1,5 km. Spåren är sammankopplade i vältrampade naturstigar. Bussar 422, 425.