I ett samtal jag hade häromdagen diskuterades vad vi har för utgångspunkt som gäller för oss när vi träffar nya människor. I mitt fall är det att jag utgår ifrån att folk i allmänhet är trevliga och har en positiv syn på dem. Visar det sig sen att jag hade fel och det är en bedragare ändrar jag åsikten då. Men den andra personens utgångspunkt var precis tvärt om. Där var hen avvaktande och utgick ifrån motsatsen. Vad är det som gör att vi tycker så olika? Är det så att man är godtrogen i det ena fallet och misstänksam i det andra? Eller beror det på vår personlighet, eller kanske livserfarenhet? Och vad händer med den nya personens tankar om oss i de olika fallen?

En tanke som slog mig efter diskussionen var att mitt sätt att utgå från det positiva gör att jag tar fram det positiva hos den andra. Att den positiva känslan gör att det blir bekvämt att prata mer avslappat. I det andra fallet tänker jag mig att man som motpart kan känna obehag av att bli granskad och misstänkliggjord av en peson man inte känner. Men i mitt fall kan jag kanske bli lurad, bedragen, och väldigt besviken om det är så att jag har fel. Medan den avvaktande skyddar sig själv genom att i lagom doser släppa in en bit i taget av den nya personen innan hen ändrar uppfattning. Integriteten är högre och man tar det säkra före det osäkra. Inget är rätt och inget är fel.

När vi möter personer med dessa olika egenskaper triggas vi alla på olika sätt. Vissa av oss kan bli osäkra av att möta en granskande tystlåten person för att vi inte vet vad vi ska säga, medan andra blir stressade av att träffa människor som är positiva och lättsamma och tycker de är ytliga och bara pladdrar på. Vi är ju alla olika och jag tror att en egenskap som att vara nyfiken krävs för att lära sig förstå olika sätt att bli bemötta av olika människor. Om vi kan vara intresserade av alla olika egenskaper som människor har, blir vi också mindre dömande. Är vi mindre dömande har även andra lättare att ta nya människor till sig.

Att vara nyfiken är en egenskap som jag som terapeut måste ha för att hitta ett sätt att föra fram samtalet så att klienten själv hittar sina svar och kan ta dem till sig. Ställa de rätta frågorna vid rätt tillfälle och att aldrig aldrig aldrig döma.

Välkommen på ett första kostnadsfritt samtal

Eva Drugge                                                                                                                                                http://kbtmottagning.blogspot.se/