Under hela livet har jag haft en känsla av att vilja vara fri. Och då menar jag inte att jag vill vara singel, utan det har varit en slags frihetslängtan som har varit diffus. Jag har som vuxen tolkat min frihetslängtan som att pengar skulle lösa allt så jag slapp jobba och vara fri på det viset. Men förstår att det inte alls handlar om det.

Då jag till slut utbildade mig till KBT terapeut började jag se en del av det jag längtat till och inte haft tillit till tidigare. Mitt stora intresse har alltid varit människor vilket jag visat genom att alltid ha varit en bra lyssnare. Det i sin tur har lärt mig om hur lika vi är men också hur olika vi kan vara beroende på bakgrund och erfarenheter. Det är för mig en frihet att kunna ha förståelse för vad det kan vara som får andra att agera och tycka som dom gör. Jag är fri att bestämma mig för hur jag ska förhålla mig till andra och till hur jag blir bemött av andra. Jag är fri till att reagera på det jag väljer att reagera på. Till exempel om jag blir kränkt.

Men det finns också en annan frihet som jag ser det. Friheten till att utvecklas som människa. Det är också ett val genom att vi behöver testa nya saker för att kunna utveckla oss. Vill vi utvecklas tar vi också nya steg som för oss framåt och ger oss nya erfarenheter. Jag är också fri som människa att skapa vilket ger mig en otrolig tillfredställelse. Att skapa genom skrift som dikter, noveller, tankar, reflektioner ger mig massor. Men även att skapa saker i hemmet för att inreda på sitt eget speciella sätt. När man ser något växa fram som man har gjort själv och sedan kunna njuta av det är underbart. Jag ser frihet som att vara fri till att göra de saker man önskar och vill. Så i stället för att önska att man var fri från något kan man vända på det och se att man är fri till att göra val. Se framåt och fokusera på det man önskar tror jag blir lättare då fokus ligger på något positivt. Så i stället för fri från säger jag Fri till!                                                                                                                                Vad betyder fri för dig?

Välkommen på ett första kostnadsfritt samtal http://kbtmottagning.blogspot.se/

Eva Drugge