En känsla som vi alla någon gång känt är skammen. Skammen finns där för att vi ska lära oss vad som är rätt och fel i uppfostran från våra föräldrar. Som barn kan vi skämmas när vi gjort något vi inte får, vilket oftast är för att skydda oss. Men skammen finns också för att vi ska lära oss att passa in i olika sociala grupper. Vi ”känner av” när vi är i nya sammanhang och försöker anpassa oss därefter för att få en tillhörighet. Vi vet ju inte hur vi ska bli bemötta och osäkerheten infinner sig för att vi inte vet hur det ska gå i den nya gruppen. Det är alltid en känslomässig risk att gå in i nya sammanhang, för tänk om jag inte blir accepterad. Skammen är till för att hjälpa oss i sociala sammanhang. Den hjälper oss så tillvida att vi sköter oss så vi kan samarbeta och umgås med andra.

Har du blivit kränkt mycket som barn kan det vara så att du byggt upp ett försvar som blivit destruktivt för dig själv. Du kan till exempel tro att det är något fel på vad du känner. Strategin för att dölja skammen kan då visa sig som hämnd, att slå på dig själv, eller att visa ilska istället. Du kanske inte ens vet att det är skam det handlar om innan ilskan visar sig. Du kan känna mer styrka genom att använda dig av ilska i stället för att visa din skam. Det kan också vara så att du är rädd att bli avslöjad och sluter dig inom dig själv vilket kan leda till isolering. Att använda mönstret av att kritik triggar ilska, kommer av att du tidigare i livet blivit avvisad, kränkt eller hånad. Om du inte vet var dina gränser går kan du bli rädd för kritik och rädd för konsekvenserna och det kan väcka skam.

Har du däremot blivit bekräftad som barn på ett sunt sätt kan skammen hjälpa till att reglera förmågan att känna sårbarhet.

Om du reflekterar själv över då du känner skam för något, försök se efter om du skapat något mönster som du följer vid sådana tillfällen. Är det så att du har ett mönster för att försöka dölja skammen kan det ha varit nödvändigt för att skydda dig själv. Men om skammen hindrar dig från att leva ditt liv som du vill, är det bra få hjälp med att synliggöra mönstret så du kan se dig själv som den fina människa du är.

Ibland har jag lagt märke till att en del människor ”skammar” en person inför andra. Någon kan till exempel berätta om en episod öppet då den personen är med och andra skrattar högt åt historien. Den som skammar har gjort sig rolig på någon annans bekostnad. Personen som skammar har då flyttat uppmärksamheten från sig själva till någon annan och slipper därmed själv att skämmas. Personen som blir skammad skrattar oftast med för att inte tappa ansiktet inför andra och döljer därmed att dom skäms på det viset. Att göra så mot någon är dålig respekt och rent utav oförskämt.
Om du lär dig att våga vara den du är genom att stå för det du känner och sätta gränser, kommer din självkänsla automatiskt att bli bättre. I början kan det vara obekvämt då man ibland kan få skuldkänslor eller känna sig elak för att man inte är van. Men din självrespekt ökar mer för varje gång, även respekten från andra. Och vågar du visa din sårbarhet, kommer dessutom andra att våga visa sin. Din öppenhet och ärlighet smittar av sig på andra.

Välkommen på ett kostnadsfritt första samtal.                                                                                http://kbtmottagning.blogspot.se/