porslinsmuseet
Lördag den 20 februari invigs ”En glipa i väven” av John Sundkvist på Gustavsbergs Porslinsmuseum. John är född i Stockholm 1951, är bosatt och arbetar i Stockholm, Pontoise och Lesjöfors. Han har varit verksam som bildkonstnär i nära 40 år, under de senaste 15 åren alltmer fördjupad i den östasiatiska keramiken där han funnit förbindelser till det som han upptas av i sitt eget måleri.

John Sundkvist kommer att visa delar av sin egen samling av östasiatisk keramik tillsammans med ett urval föremål ur museets samlingar. De keramiska föremålen visas tillsammans med konstnärens eget måleri som på ett särpräglat sätt för en dialog med de keramiska objekten.

Så här skriver konstnären själv:

”Den här utställningen avser att summera en besatthet, om än av till synes stillsamt slag. Under femton års tid har jag nu varit upptagen av den äldre östasiatiska keramiken. Jag har gjort långa resor till museer och ugnsruiner i Kina, Korea, Taiwan och Japan, sammanträffat med samlare och handlare, museifolk och keramiker. Jag har lärt mig kinesiska för att kunna ta del av obskyra utgrävningsrapporter. Och jag har otaliga gånger besökt de flesta stora samlingar av östasiatisk keramik i Europa. Slutligen har jag själv, utan att tidigare någonsin ha samlat, kommit att få en samling av dessa föremål.”

Utställningen pågår till och med den 15 maj 2016. Missa den inte!

Foto: Carin Carlsdotter Denell