StigLI år skulle Stig Lindberg fyllt 100 år och det firas på Gustavsbergs Porslinsmuseum. Jubileums-utställningen är framtagen i samarbete med sonen Lars Dueholm-Lindberg.

Ända sedan den dag i juni 1937 då den unge Stig Lindberg självsäkert steg in på fabriken i Gustavsberg och erbjöd sina tjänster, är han en av dem som inrett folkhemmet och bringat experimentlusta till porslinsindustrin.

Mönster som Adam, Prunus och Berså förekommer rikligt i dagens inredningsmagasin och på auktioner. Lindbergs produktion omfattar förutom masstillverkade serviser och serietillverkade keramiska föremål även unikt konstgods, plast, textil och emaljarbeten, inte minst för offentlig miljö.

I Porslinsmuseets utställning samlas konstnärskapet runt ett antal rubriker: Servisporslin, Unikt konstgods, Fajans, Konstgodsserier, Textil, Grafisk form, Industriformgivning, Emaljkonst, Offentlig konst, Bildkonst, Privat, Plagiat samt Stig Lindberg idag. Som konstnär arbetade Stig Lindberg ofta efter tanken: Varför inte tvärtom? Ett förhållningssätt som inbegriper kreativitetens ständiga ifrågasättande och lust att experimentera. Mer om Stig Lindberg finns att läsa på webbplatsen stiglindberg100.com. Läs mer om Porslinsmuseet, öppettider och inträde här. Utställningen pågår till den 11 september.