Infartsparkeringsplanens syfte är att lokalisera nya platser för infartsparkering och förbättra möjligheten för invånare som helt eller delvis saknar tillgång till kollektivtrafik i närhet av sin bostad och som är mer eller mindre beroende av att kunna ta bilen en del av resan när de pendlar till och från jobbet. Här kan du läsa planen i sin helhet.

Parkering – platser och tid per område
Brunn centrum, 97 platser, 14 h
Brunn, Ingaröhallen, 20 platser
Brunn, Entreprenadvägen, 50 platser, 16 h
Brunn, Näsuddsvägen, 80
Värmdö marknad, 290 platser, 12 h, inget p-förbud nattetid på kommunens infartsparkering
Djuröbron, 54 platser, 16 h
Grisslinge, 142 platser, 16 h. Obs! Raden med p-platser närmast vattnet, 4 h under juli månad.
Gustavsberg, Bagarvägen, 74 platser, 16 h
Gustavsbergs centrum, 185 platser, 16 h
Fågelbro, 35 platser, oreglerat
Hemmesta centrum, 64 platser, 16 h
Hemmesta vägskäl, 44 platser, varav 4 stolpar för elbilar, 16 h
Ingarö, Pilhamn, 90 platser, 14 h
Mölnvik vid ICA, 103 platser, 14 h, p-skiva mån-fre
Mölnvik södra, 50 platser, 14 h, p-skiva mån-fre
Styrsvik, Runmarö, 27 platser
Ålstäket, 70 platser, 24 h
Östra Ekedal, 20 platser, oreglerat

Infartsparkeringsplanen antogs av tekniska nämnden 2016-10-27. Här hittar du en karta över kommunens infartsparkeringar.

Källa: Värmdö kommun