Nu är det klart vilka konstnärer som ska skapa den offentliga konsten i Porslinskvarteren. Ylva Wilhelmina Franzén (Vagnen) och Rikard Fåhraeus (Trädet) är utvalda att göra varsitt konstverk i parken.

Det gamla fabriksområdet omvandlas nu till bostadsområde och ett parkstråk byggs i mitten av de nya kvarteren. I parken och på torget kommer två konstverk att knyta an till områdets historiska verksamheter. Material som kan återanvändas har tagits om hand för att användas i produktionen av Trädet.

-Att visa fram spår eller “minnen” från den tid som varit ger en kontinuitet och en historisk känsla för platsen, säger Anna Enberg, landskapsarkitekt på Värmdö kommun.

Vatten i Fajanssparken bidrar till lek och lärande

Platsens historia med tillverkning av Gustavsbergs keramik står som grund för gestaltningen av parken. De olika delarna i parkstråket har fått namn från porslin som tillverkats i Gustavsbergsfabriken såsom Prunusstråket, Salix trappan, Blåblomparken och Astertorget. Som ett genomgående tema i parkstråket löper en dagvattenränna med inslag av blå keramik, tanken är att associera till en tallriksbård i Gustavsbergsblått. Vatten finns även på lekplatsen i form av en lekdusch som bidrar till lek och lärande.

Astertorget, den hårdgjorda delen av parken, blir en mötesplats med butiker och café. Blåblomparken, den bredaste och mest centrala delen av parkstråket, har fått dess namn från det mycket kända porslinet som under en tid tillverkats i fabriken. Lekplatsen ligger här och blir en viktig samlingspunkt för både barn och föräldrar i Fabriksstaden. Lekplatsens utformning skall locka till rörelse, fantasi och experimentlusta.

Skulpturen Vagnen ska ge Astertorget dess karaktär

Vagnen skapas av den lokala konstnären Ylva Wilhelmina Franzén. Den består av reliefer av aluminium av former med anknytning till fabrikshistorien, modellerade former, tegel och föremål från Gustavsbergsfabriken. Vagnen är placerad på en yta av marktegel. Markteglet har mönster av ett spår, och vagnen står på spåret, på samma sätt som vagnarna som kördes in i ugnsrummen i den gamla fabriken.

Stålträd ska pryda Blå Blom Parken

Rikard Fåhraeus har valt att använda sig av material från Gustavsbergs porslinsfabrik. Rostfria stålrör, rörkopplingar och ventiler som ursprungligen har använts till att pumpa runt vatten och lera är delar som ska bygga hans 8 meter höga skulptur Trädet. Lekplatsens rörleksaker i form av talrör och lekdusch har samma utformning som trädet. I toppen av trädet, som avslutning på några av de de mindre rören, sätts ett tiotal blåa belysta och gnistrande blommor. På några ställen i dammen finns liggande rör som delvis kommer upp ur marken för att skapa intrycket av att rotsystemet fortsätter under mark. Även omgivande lekredskap av rörkaraktär ges liknande ”rötter” så att associationen drivs vidare till att koppla ihop parken till en större enhet.

Namnkunnig jury har valt ut konstverken

En sakkunnig konstkommitté bestående av representanter från såväl byggherrar som kommun har valt ut konstnärerna. Gruppen har arbetat fram riktlinjer för konstverken, varit jury vid urvalet av konstnärerna samt har fastställt de ekonomiska ramarna för konsten. Budgeten är på 500 000 kr per konstverk. Uppdragsgivare är Värmdö kommun.

I konstkommittén ingår

Åsa Svedlund, JM, Fredrik Möllerberg, Järntorget, landskapsarkitekten Ingela Martinsson, konstkonsult Monica Larsson, landskapsarkitekt Anna Enberg samt Heidi Trakowski, Gustavsbergs Porslinsmuseum.