Två konstnärliga projekt av Monica Larsson visas i Gula Galleriet med start den 4 november. Det blir en film om att leva med Aspergers syndrom samt ett Skapande skola-projekt på Farstavikens skola.

“Samtal på Transsibiriska” är en 22 minuter lång dokumentärfilm om våra olikheter. Forskning visar att människor med Aspergers syndrom ofta är mycket intelligenta människor som ser och upplever världen på ett annat sätt. Det innebär att de kan ha svårt för att läsa andra människor, följa sociala koder samt har ett stort behov av bestämda rutiner och stimulans.

80 elever på Farstavikens skola fick genom ett Skapande-skola projekt i uppgift att tillsammans med Monica Larsson göra ”doodlingar”. Att doodla är att göra spontana mönster, teckningar som växer fram allt eftersom. De avbildades på klinkerplattor och monterades sedan på två stora bänkar i entréhallen på skolan.

Utställningarna pågår mellan 4/11 och 17/12 2017. Öppet lördagar och söndagar kl. 11-16. Visas på Gula Galleriet i Gula byggningen, Gustavsbergs Hamn.