Årets vinnare, som röstats fram av elever, föräldrar, kollegor och allmänhet, är Erik Norling, Holmviksskogens förskola, Emmelie Todd, Fågelviks skola, Karolina Eissrig, Hemmestaskolan och Nina Larsson-Goltz från Brunns skola.

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram förskollärare och lärare som goda förebilder och vara en inspiration till andra pedagoger. Målet är att uppnå en ökad kvalitet i förskolan och skolan. Årets pedagoger överraskades på sina arbetsplatser med blommor och gratulationer av representanter från utbildningsnämnden, Marie Bladholm (m), ordförande, Allan Sooman (L), 1:e vice ordförande samt Pia Andersen, chef för kultur- och utbildningssektorn. Utmärkelsen Årets pedagog delas ut i kategorierna årskurs 3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Prissumman är på 25 000 kr och ska användas till kompetensutveckling. Utmärkelserna kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november klockan 18.00.