Massprotester mot ny farled för jättefartyg genom Stockholms skärgård – över 2000 kritiska remissvar har redan skickats till Regeringen. Stora protester har mött Trafikverket och Regeringens förslag om att bygga en ny farled för stora kryssningsfartyg (330 meter långa) genom Stockholms skärgård – Horsstensleden.

På mindre än två veckor har över 1 500 kritiska remissvar skickats in till Regeringen och inom kort väntas det fattas beslut om projektet blir av eller inte. Horsstensleden syftar till att få fler internationella kryssningsfartyg att angöra Stockholm och öka antalet jättefartyg som trafikerar Stockholm skärgård. I förslaget som nu presenterats vill Trafikverket spränga bort två miljoner ton berg, sten och kobbar för att anlägga den nya farleden. Projektet beräknas ta minst tre år att genomföra och ska finansieras med skattemedel. Den totala projektkostnaden är beräknad till 500 miljoner kronor.

Horsstensleden är en namngiven infrastruktursatsning som föreslås i förlaget till ny nationell plan för Nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029. Förslaget är just nu ute på remiss och fram till den 30 november har såväl sakägare som allmänhet möjlighet att skicka in remissvar till Regeringen.

– Det här projektet riskerar att förstöra den världsunika miljön i Stockholms skärgård för alltid – en plats som egentligen borde vara ett världsarv. Jag hoppas verkligen att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken mot projektet och att man en gång för alla lägger ned planerna på att bygga Horsstensleden, säger Johan Hernmarck www.stoppahorsstensleden.se.