Värmdö kommuns markanvisningstävling för utbyggnad av 140 bostäder och lokaler på Kvarnbergsterrassen i Gustavsberg vanns av Oscar Properties. Sju flerbostadshus och fyra mindre stadsvillor ska byggas på Kvarnbergets norrsluttning. 

Utvärderingsgruppen lade stor vikt vid att förslaget hade bra balans mellan stadsmässighet och bibehållen natur. I motiveringen står bland annat att ”anbudet presenterar ett tydligt stadsbyggnadsförslag med en bärande gestaltningsidé utifrån platsens förutsättningar och kvalitéer” och att ”anbudet presenterar byggnader med fina arkitektoniska kvalitéer och omsorgsfullt utformade detaljer”. Oscar Properties förslag jämfört med de andra 10 anbuden är mer nedtonat i både volym och färgskala, vilket bedöms som en styrka.

– Oscar Properties förslag kommer att passa väl in i de kulturhistoriska miljöerna i Gustavsberg. Förslaget fick starkt stöd av i princip samtliga partier och jag hoppas det kommer göra Värmdö och framför allt Gustavsbergsborna stolta, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

– Vi är mycket glada över att få förtroendet från Värmdö kommun att utveckla det historiska Gustavsberg. Värmdö har ett attraktivt läge och vi ser fram emot att etablera oss i området, säger Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties.

Oscar Properties har vunnit motsvarande tävling för Sundbybergs stad och genomför just nu en större nyproduktion för Stockholm stad gällande Norra tornen. Företaget grundades 2004 och har som strategi att köpa, utveckla och sälja fastigheter med attraktiva lägen. Företaget arbetar med både nyproduktion, omvandling och förvaltning.