Värmdö kommun planerar att sälja fastigheten där G-studions medlemmar har sina ateljéer för att kunna finansiera andra verksamheter. Detta resulterar i att 50 konstnärer kan mista sina lokaler.

Ateljéerna är hett eftertraktade hos konstnärer och ett populärt utflyktsmål för allmänheten när de öppnar dörrarna ett par gånger om året. Sedan början av 90-talet har de varit verksamma i den gamla porslinsfabrikens lokaler. Nu riskerar G-studions konstnärer att bli av med sina lokaler när Värmdö kommun planerar att sälja hela fastigheten för att finansiera andra verksamheter. Beslut tas i kommunfullmäktige den 21 februari. I samband med detta tågar ett demonstrationståg kl 15.45 från Gustavsbergs hamn till kommunhuset i Skogsbo för att lämna in en protestlista med namnunderskrifter samt få politikerna att besluta att huset blir kvar i Värmdö kommuns ägo med samma verksamhet som tidigare.