Den 19-25 mars äger All Digital Week rum över stora delar av Europa. Under veckan erbjuder Värmdö bibliotek föreläsningar, seminarium och träffar för att öka kunskapen kring digitala tjänster, nätet och teknikens utveckling.

All Digital Week är ett initiativ från Digidelnätverket, ett nätverk bestående av organisationer och myndigheter som arbetar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten i Sverige. Måndag till lördag kommer kommuninvånarna kunna besöka biblioteket för att bland annat lära sig om BankID, språkappar, kommunala e-tjänster som bygglovsansökan och webbkartan, samt lyssna på föreläsningar om artificiell intelligens, bitcoins och hackattacker.

– Vi som bibliotek vill bidra till bygga självförtroende för digital teknik. Vi vill tillsammans med andra enheter i kommunen och med våra besökare utveckla kritiskt tänkande och mediekunnighet, för att bidra till ökad medvetenhet om den digitala samtidens olika aspekter, säger Karin Fernström, utvecklingssamordnare på Värmdö bibliotek.

Samtliga tillställningar som Värmdö bibliotek anordnar under All Digital Week är gratis och öppna för alla. Läs mer om All Digital Week Värmdö och se innehållet dag för dag här.