Tänka nytt – eller har vi tänkt färdigt? Stig-Arne Bäckman, visionär och inspiratör berättar b la om sin långa erfarenhet av hur människor kan hitta sin kraft och förmåga att växa samt hans samarbete med näringslivet i dessa frågor.

Aktuellt är den modell som skapas tillsammans med Fastighetsbolag på flera orter i Sverige. Konceptet hjälper människor i utanförskap till jobb och gör att ALLA är vinnare. Resultaten är mycket goda och konceptet har blivit en stor framgång som sprider sig över landet. Stig-Arne bjuder på en inspirationsföreläsning fylld av urkraft och anekdoter, en stor portion humor, påtagligt engagemang och en offensiv framtidssyn.

Företag som hjälper personer att få jobb – vill du hjälpa till?

ASF – Arbetsintegrerande sociala företag – är en form av företag som arbetar med två verksamhetsgrenar. Den ena är rent kommersiell och kan handla om såväl produktion som tjänster – den andra grenen handlar om att ge människor som har svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden en möjlighet att utvecklas och lyckas. ASF behöver flera samarbetspartners för att lyckas med sitt uppdrag. Kom och lyssna på hur du kan bidra!

Vad är ASF och varför behövs de? – Erik Edung, Coompanion Stockholm

Deshira Flankör – kommunstyrelsens ordförande kommer att tala om ASF.

Hur skapade man en arena för ASF i Gävleborgs län?  Gävleborgs samordningsförbund Ronney Ohlsson berättar om deras arbete

Arrangör är Samordningsförbundet VärNa
Plats: Värmdösalen, Kommunhuset, Skogsbovägen 9.
Tid: Måndag den 19/11 kl. 15.00-17.30

Mer om företagarveckan 19-22/11 >>>

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Lyssna”]