Kultur- och fritidsnämnden i Värmdö godkänner ridskoleutredningen, vilket innebär följande:

  • Kommunstyrelsen ingår ett arrendeavtal med Lemshaga Säteri om ridskola vid Lemshaga stall.
  • Långsiktig säkerställan att ridskoleverksamhet kan bedrivas på Gustavsberg 1:188, Gustavsbergsstallet.
  • Förvaltningen ska återkomma med en utredning av södra Evlinge gård.
  • Ingår ett treårigt samarbetsavtal med verksamhetsbidrag gällande ridverksamhet för personer med grav rörelsestörning hos Värmdö Ridklubb.

Värmdö kommun har sex ridskolor utspridda i kommunen; Skärgårdens Rid-& Friskvårdscenter, Lemshaga Ponnystall, Värmdö Ridklubb, Stall Siggesta, Nysveds gård och Stall Skaft.
Hästintresset är stort i Värmdö. Majoriteten av dem som utövar ridsport i Sverige är kvinnor och flickor och är även den sport som har högst andel utövande som är tjejer/ kvinnor. Ridsporten är totalt sett den näst största idrotten i Sverige efter fotboll. I Värmdö är hästsporten en av de idrotterna med flest barn- och unga, övervägande del flickor. Detta positiva förslag till beslut säkrar att ridverksamheten i kommunen fortsätter bedrivas men även utvecklas kopplat till befolkningsprognosen.

Källa: Eva Bergström, Vision Häst

Foto: Carin Carlsdotter Denell

[responsivevoice_button voice=”Swedish Female” buttontext=”Lyssna”]