Bullandö marina
Position:59°17,9 N 18°39,0 E. Djup: 2-5 meter.
Antal platser: ca 20+50.
Telefon: 08-571 452 10, 08-571 455 28
Djurönäset
Position: N 59° 18.006’, E 18° 40.631’
Antal platser: 4 Djup: 1-10 meter.
Telefon 08-571 490 00
Grinda
Position: 59°24,9 N 18°33,5 E . Djup: 2-6 meter.
Antal platser: ca 60. Telefon: 08-542 494 91
Gustavsbergs hamn
Position: 59°19,5 N 18°23,1 E . Djup: 2,5-10.
Antal platser: 18 . Mobil: 070-769 87 13
Lökholmen (vid Sandhamn)
Position: 59°17,5 N 18°55,7 E. Djup: 1,8-2m.
Antal platser: 150.
Telefon: 08-571 531 03, 070-213 20 68
Malma kvarn
Position: 59°15,4 N 18°36,9 E . Djup: 1,5-3m.
Antal platser: 12. Telefon: 08-571 430 74
Möja – Kyrkviken
Position: 59°24,4 N 18°53,2 E. Djup: 1,8-2,5 m.
Antal platser: varierande
Möja – Löka
Position: 59°24,7 N 18°53,8 E. Djup: 2 m.
Antal platser: varierande
Möja – Långvik
Position: 59°26,5 N 18°55,4 E. Djup: 2-3 m. Antal
platser: 6. Telefon: 08-571 640 13 (handelsboden)
Möja – Ramsmora
Position: 59°25,7 N 18°54,9 E Djup: ca 5 m vid yttre
gästbryggan.
Antal platser: varierande
Tel 08-571 641 70 (Wikströms fisk)
Sandhamn
Position: 59°17,3 N 18°55,3 E Djup: 2,5 m
Antal platser: 200
Telefon: 08-571 532 85, 070-213 20 68
Vindö – Djuröbaden
Position: 59°19,5 N 18°44,3 E. Djup: 2,5 m.
Antal platser: 10