5 MARS Gustavsberg är centralort på Värmdö. Här hittar du gamla fabriksmiljöer som nu fått nytt liv sedan Porslinskvarteren har byggts. Helt nya områden för att fler ska få chansen att bo och leva här. Platsen hade ursprungligen namnet Farsta, varifrån Farstaviken som går in från Baggensfjärden till Gustavsberg har fått sitt namn. Här följer en liten återblick av Gustavsbergs porslinsfabriks och fabriksområdes historia.

500 f.kr. – 1000 utgjordes vattnet där Gustavsberg i dag ligger av början på ett långt smalt sund som förband Baggensfjärden med Torsbyfjärden. I slutet av perioden började vattenförbindelsen att grunda upp och i dag ligger Gustavsbergs centrum där den tidigare farleden gick. Läs mer >>>