EKVALLEN IDROTTSANLÄGGNING, www.ekvallen.se Ligger i Gustavsbergs centrum. Den har en sporthall på 42×23 meter för basket, handboll, gymnastik, innebandy och motionslokaler.
Det finns även en 11 & 7-manna belyst grusplan, ishall, konstfrusen bandybana, tennishall och servering.

ÖSBY SPORTANLÄGGNING ligger på Ösbyskolväg, busshållplats Holmviksskogen. Det är en sporthall på 42×22 meter för badminton, basket, gymnastik och innebandy. En belyst grusplan för 11-mannalag finns i anslutning.

INGARÖ SPORTANLÄGGNING ligger precis vid Brunn centrum. Det är en sporthall på 42×22 meter för badminton, basket, gymnastik och innebandy. En belyst grusplan för 11-mannalag.

HEMMESTA SPORTANLÄGGNING, Motionsvägen i Kolvik har en sporthall på 40×20 meter för basket, badminton, innebandy, redskapsgymnastik och volleyboll. Grusplan belyst 11-mannalag, uppspårade skidspår vintertid, spolad isbana, löparbana, hoppgrop, elljusspår, tennisplaner och motionslokal finns också.

DJURÖ IDROTTSHALL, Högmalmsvägen vid Djurö Centrum är en sporthall på 43×23 meter för innebandy, gymnastik, badminton och basket.