Vi värnar om din trygghet
Din integritet är viktig för oss. Därför välkomnar vi GDPR som ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Alltomvarmdo.se ansvarar för att de kontaktuppgifter som vi har registrerade behandlas enligt gällande lagstiftning.
Vilka uppgifter sparar vi?
Vi sparar endast namn och mailadress i register för nyhetsbrev hos Get a newsletter och lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Kontaktuppgifter som rör annonsörer lagras i enlighet med lagen, som mest i tio år.
Rättigheter
Du kan när som helst be om att bli borttagen från vårt register här. Om du har frågor angående personuppgifter är du välkommen att kontakta ansvarig utgivare Carin Carlsdotter Denell på telefon 070-733 3144.