Värmdö är en kommun i Stockholms län som utgörs helt och hållet av öar i hjärtat av Stockholms skärgård. Värmdö har en rik kulturhistoria och ett varierande skärgårdslandskap. Centralorten Gustavsberg ligger två mil öster om Stockholm. Största delen av kommunen ligger i Uppland men en mindre del (Nämdö) ligger i Södermanland.

Värmdö finns skriftligt belagt första gången 1314, men då skrevs det “Wermdo”. Troligen ska namnet sättas i samband med Vindö ström som var en av de viktigaste farlederna i äldre tid. Denna ström var känd för att hålla sig öppen länge vintertid, vilket ordet “värmd” sannolikt syftar på. Värmdö kommun  har cirka 11 000 öar (varav 10 500 är havsöar).