Installationerna av konst runt Artipelag kommer att befinna sig i ständig förändring, där vissa verk kommer att ha en lång livslängd, medan andra kommer att bytas ut. Syftet med det är att skapa en dynamik i omgivningarna och i konstupplevelsen.

De konstnärer som deltar i den första etappen av Omvägar / Detour har alla ett särskilt förhållande till naturen och deras verk präglas av att de ser ett levande väsen i den. Trots denna genomgående likhet skiljer sig verken påtagligt åt i materialval, förhållningssätt och inte minst storlek, då de sträcker sig mellan 50 centimeter och 10 meter upp mot himmelen.

Flertalet av konstnärerna är svenska och inkluderar Charlotte Gyllenhammar, Maria Miesenberger och Kennet Williamsson. Våra nordiska grannländer representeras genom Per Kirkeby, Tal R och Idun Baltzersen. Även Eva Schlegel och Jaume Plensa är, trots brist på direkt koppling till den nordiska identiteten, relaterade till den nordiska romantiska traditionen och dess fundamentala inställning till naturen som ett besjälat territorium.

Omvägar / Detour i dess nuvarande form öppnade den 7 juni och avslutas den 4 november.

Läs mer om utställningen här >>>