Dinera AB tar nu över ägandet av Djurönäset. Företaget ägs av Micael Ahlgren, som tidigare varit ordförande för PTK:s stiftelse och som byggt upp och drivit verksamheten. Genom uppdraget har han god inblick i verksamhetens alla delar.

– Att en ny ägare kommer in tillför viktig kompetens och möjliggör de investeringar som krävs för att Djurönäset ska vara ett populärt val även framöver. Fokus ligger på en fortsatt utveckling av produkten gentemot såväl konferens- som privatgästen. Närmast ligger öppnandet av ett nytt utomhusspa och förbättringar av gästhamnen, säger Magnus Danielsson, hotelldirektör på Djurönäset.

PTK:s utbildningsstiftelse byggde upp Djurönäset i slutet på 1970- talet och har drivit verksamheten sedan dess. Från början var det en kursgård för fackförbund. Idag är fackförbunden inte längre de största kunderna och i och med att verksamheten breddats ställs nya krav på kompetens, därför väljer nu PTK att sälja.
– Ägarskiftet innebär att den personal som idag arbetar på Djurönäset kommer att vara kvar, men också att utvecklingsarbetet mot såväl konferens- som privatsegmentet kommer att fortsätta. Redan under våren öppnar Djurönäset ett nytt utomhusspa och gästhamnen som snart öppnar för andra säsongen ska utvecklas vidare, säger Magnus Danielsson.

Djurönäset omsätter drygt 107 Mkr. Anläggningen har 274 hotellrum och 80 möteslokaler med kapacitet för drygt 500 gäster. 2017 blev Djurönäset utsedd till Årets Värmdöföretag.