Den 4 september reser Ingela Eriksson från Värmdö med Optiker utan gränser för att hjälpa tusentals barn och vuxna i Peru att se bättre.

Inför resan har svenska folket samlat in 81 540 glasögon genom Synoptiks butiker. Ingela jobbar till vardags som optiker och är en av tolv optiker och assistenter som ska hjälpa behövande människor med synundersökningar och glasögon.
– Det ska bli spännande och utmanande. Jag hoppas att vi kan hjälpa många som behöver glasögon men som inte har möjlighet att själva skaffa det. Jag känner att jag vill göra något betydelsefullt och ser detta som ett perfekt tillfälle att bidra med min kompetens som optiker, säger Ingela Eriksson.

Det är första gången Ingela åker på en biståndsresa och hon tror att resan kommer att bli lärorik.
– Resan tror jag kommer ge mig större förståelse för hur människor i andra delar av världen har det och för hur stor roll det spelar vilka förutsättningar man föds med, säger Ingela Eriksson.

285 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn, 90 procent av dem lever i låginkomstområden. 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas. Glasögon är fortfarande det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta eftersom just okorrigerade brytningsfel är den främsta orsaken till måttlig och svår synnedsättning. Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan förebyggas med solglasögon.

Optiker utan gränser är en biståndsorganisation som hjälper människor i tredje världen till ett liv med bättre syn. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Optiker och assistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som hjälper till med lokala kontakter och leder arbetet på plats.