Ett gemensamt projekt mellan kommun och näringsliv ska hjälpa unga ensamkommande i Värmdö att skapa nätverk och komma in i arbetslivet.

Värmdö kommun har i dag ansvaret för ett trettiotal ensamkommande flyktingungdomar, de flesta unga killar från Afghanistan, Somalia och Syrien. De har alla drömmar om framtiden och en stark vilja att en dag stå på egna ben och få ett eget jobb. Genom att starta ett så kallat advisory board tillsammans med företag i kommunen vill Värmdö kommun skapa en samverkan i syfte att ge ungdomarna ett nätverk och en inblick i hur det fungerar i arbetslivet.

– Det här är ett viktigt steg i vår politik för att lösa dessa ungdomars problem med att komma ur arbetslösheten och etablera sig i samhället. Med hjälp av detta kan de skapa egna nätverk och en meritförteckning. När vi tar emot dessa ungdomar måste vi också hjälpa till hela vägen inte bara ordna ett boende. Projektet ska också utveckla en modell för samverkan mellan kommun och näringsliv, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.