e2vhobrejq4no9uj6azhFredagen den 19 april kl 10.00-16.00 är det slutdebatt för Värmdö Ungdomsparlament i Gustavsbergsteatern. Alla är välkomna att lyssna. Årets frågor handlar bland annat om hur man kan förbättra ungas boendesituation i kommunen och skapa förutsättningar för fler unga att få jobb. Men frågorna rör även skolan, till exempel hur elevernas resultat i gymnasiet kan förbättras.

Våren 2013 deltar 85 stycken elever i Värmdö ungdomsparlament och de går i årskurserna 1, 2 och 3 på Gustavsbergs Gymnasium. Projektet syftar till att öka ungdomars inflytande samt intresse och förståelse för demokratin, det politiska beslutsfattandet och aktuella samhällsfrågor. Vidare syftar det till att skapa en plattform för dialog mellan ungdomar och politiker.

– För tredje året kommer ungdomar att kunna berätta för oss politiker vad som är viktigt för dom i deras vardag. Nu ligger det på oss politiker att återkomma till ungdomarna med besked om vad som går att göra, säger Fredrik Sneibjerg (FP), politiskt tillsatt ungdomssamordnare.

Valentina Chaabani är 21 år gammal och projektledare för Värmdö Ungdomsparlament sedan januari 2013.

– Det är värdefullt att ungdomar får inflytande. Jag ser fram emot en rolig och intressant plenarsession på fredag, säger Valentina.